Contractrecht

073advocaten: úw advocaat contractrecht Den Bosch

073advocaten heeft jarenlange ervaring als advocaat contractrecht Den Bosch en omgeving voor particulieren.

Contractrecht is onderdeel van het burgerlijk recht. Bij contractrecht kunt u denken aan regels die komen kijken bij rechtsverhoudingen tussen personen. Het gaat hierbij om afspraken welke particulieren onderling of particulieren met bedrijven maken. Als één van de partijen de verplichtingen niet nakomt kunnen problemen ontstaan. Het kan dan slim zijn om een advocaat in te schakelen.

Bij 073advocaten kunt u terecht voor alle aspecten van algemene verbintenissen, zowel contractueel (wanprestatie), als buitencontractueel (onder andere onrechtmatige daad). Onze advocaat contractrecht behandelt zaken zoals:

  • Algemene voorwaarden
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Incasso’s
  • Garanties en exoneraties (uitsluiten van aansprakelijkheid)
  • Productaansprakelijkheid
  • (Overheids)aansprakelijkheid
  • Schadevergoeding
  • Verkeersaansprakelijkheid
  • Wanprestatie: contractbreuk

Neem nu contact op